Công tác quản lý vận hành

Với kinh nghiệm được tích lũy quá trình quản lý, chọn lọc các tiêu chuẩn và quy trình phù hợp áp dụng vào từng loại hình dự án, Risa nỗ lực góp phần vào việc duy trì hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và khách hàng, hạn chế các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình bàn giao giữa chủ đầu tư và ban quản trị.

Nhà chung cư bao gồm tiếng nói từ nhiều chủ sở hữu sẽ dẫn đến có vài sai khác về quan điểm, thấu hiểu điều này nên Risa luôn khảo sát đặc điểm, quy mô tòa nhà, những điều đặc biệt, văn hóa vùng miền để có phương án tối ưu thỏa mãn mong muốn của chủ sở hữu, giảm thiểu những mâu thuẩn có thể xảy ra khi nhà chung cư đi vào vận hành.