Đại diện làm việc với cơ quan công quyền

Việc phối hợp cùng các cơ quan hành chính của chính quyền tại địa phương nhà chung cư tọa lạc là một điều luôn cần thiết. Một nhà chung cư với hàng trăm cư dân lưu trú thì thủ tục về đăng ký lưu trú, báo cáo tình hình an ninh trật tự định kỳ cần phải được thực hiện xuyên suốt.

Ngoài ra, việc đại diện nhà chung cư để tiếp đón và làm việc cùng các chức năng bàn ngành đoàn thể như: môi trường, PCCC, an ninh trật tự, công an phường, …cũng diễn ra. Risa sẽ đại diện chủ đầu tư/ ban quản trị làm việc cùng cơ quan công quyền tại mỗi thời điểm có nhật trình làm việc nhằm đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ theo quy định.