Đào tạo chuyển giao công nghệ

Trong trường hợp chủ đầu tư/ ban quản trị có nhu cầu thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư, Risa sẽ tiến hành:

  • Xây dựng một bộ công cụ chuẩn mực về mọi hoạt động quản lý vận hành tòa nhà theo định hường từ yêu cầu của khách hàng.

  • Nhân sự chủ chốt mà Risa cung cấp cho dự án là những chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm tại vị trí tương ứng. Đội ngũ này sẽ vừa quản lý vận hành nhà chung cư, sẽ vừa song hành đào tạo cho đội ngũ nhân sự kế thừa của chủ đầu tư/ ban quản trị

  • Tùy theo quy mô dự án, tùy theo chất lượng nhân sự tiếp nhận mà thời gian có thể kéo dài từ 12 tháng trở lên.

Sau thời gian bàn giao, Risa sẵn sàng hỗ trợ tư vấn thêm cho chủ đầu tư/ ban quản trị nếu có những vấn đề phát sinh cần thực hiện