Quản lý trọn gói

Chúng tôi cung ứng cho khách hàng dịch vụ quản lý trọn gói thực hiện các công việc chính như sau:

  • Hỗ trợ quá trình bàn giao căn hộ.

  • Tiếp nhận và triển khai công tác quản lý nhà chung cư từ chủ đầu tư hoặc cùng chủ đầu tư tiếp nhận tòa nhà từ đơn vị thi công để đưa vào hoạt động ổn định. Thiết lập các quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống ngay khi bắt đầu nhận bàn giao.

  • Thiết lập bộ máy ban quản lý nhà chung cư một cách có hệ thống, chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự sẵn sàng cho công tác vận hành. Công tác an ninh được chú trọng ngay từ giai đoạn nhận bàn giao này để hạn chế mất cắp tài sản tòa nhà và của cư dân, hỗ trợ cư dân tối đa khi cư dân vào nhận căn hộ và sử dụng.

  • Quản lý tài chính, mua sắm, hạng mục bảo hiểm cho nhà chung cư.