Sự hỗ trợ từ Rihomes

RIihomes là sàn giao dịch bất động sản của Ricons, một trong những mắc xích liên kết cùng với Risa cung ứng đến dịch vụ khép kín cho chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng, hoàn thiện, đưa dự án vào khai thác vận hành.

Chủ đầu tư sẽ nhận được sự hỗ trợ của Rihomes trong việc tiếp thị cho thuê văn phòng, tìm kiếm nguồn khách thuê nhằm đảm bảo tòa nhà luôn được 100% khách thuê thuê sử dụng. Với hệ thống cộng tác viên dàn trải từ Bắc – Trung – Nam, Risa sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng giá trị khai thác tòa nhà cho chủ đầu tư.