Chăm sóc khách thuê

Chăm sóc khách thuê của chủ đầu tư là trách nhiệm cao nhất của Risa. Risa luôn đặt lợi ích của khách hàng là lợi ích của chúng tôi, cụ thể:

  • Nhanh chóng phối hợp hỗ trợ các vấn đề phát sinh của khách thuê khi có yêu cầu.

  • Tạo điều kiện tối đa cho khách thuê trong các sự kiện phục vụ hoạt động hội thảo, hoạt động kinh doanh hàng ngày.

  • Lịch sự, chuyên nghiệp, tận tâm khi hướng dẫn khách hàng, đối tác đến liên hệ tại tòa nhà.

  • Nâng cao hình ảnh tòa nhà nhằm thu hút khách thuê, đối tác.

  • Dịch vụ luôn được cung ứng, cải tiến nhằm phù hợp trong quá trình vận hành, tăng thiện cảm và góp phần giữ chân khách thuê tòa nhà, duy trì nguồn khách hàng ổn định cho chủ đầu tư.

  • Chất lượng dịch vụ luôn được nhất quán tại tất cả dự án mà Risa quản lý vận hành nhằm khẳng định cùng khách hàng khi đồng hành cùng Risa, Risa sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị thặng dư tối ưu.