Quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro

Chú trọng quản lý tài chính là điều kiện tiên quyết trong quá trình vận hành dự án. Risa luôn xây dựng, lập kế hoạch, thực hiện, và theo dõi một cách chặt chẽ nhằm giúp quản lý tòa nhà hiệu quả:

  • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm và kiểm soát chi tiết thực hiện.

  • Lập, lưu trữ và thực hiện rõ ràng, minh bạch các hoạt động thu chi.

  • Báo cáo định kỳ theo hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

  • Hỗ trợ và quản lý rủi ro:

+ Risa sẽ hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc theo dõi, kiểm soát tài sản nhằm gia tăng giá trị tài sản và giúp các nhà đầu tư bất động sản không phải bận tâm về những rủi ro có thể xảy ra với cao ốc của mình.

+ Xây dựng và cải tiến các thủ tục nhằm tạo điều kiện tuận lợi thanh toán cho khách hàng.

+ Bộ phận kế toán phải cập nhật thông tin đầy đủ trên phần mềm chuyên dụng, truy xuất dữ liệu nhanh chóng kịp thời phản hồi giải đáp thắc mắc của khách hàng.

+ Ngân sách tài chính phải bao gồm kế hoạch duy trì các khoản bảo hiểm cần thiết, hoặc, tư vấn cho khách hàng các chứng nhận bảo hiểm cần có theo yêu cầu cơ quan chính quyền.