Lập kế hoạch kinh doanh

Thông qua giai đoạn khảo sát dự án, chúng tôi sẽ có cái nhìn tổng quan về điều kiện hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, môi trường kinh doanh, quy trình hoạt động và nguồn nhân lực để phân tích, đánh giá mọi yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của dự án. Từ đó, Risa sẽ đưa ra giải pháp tư vấn về chiến lược, quy trình tiêu chuẩn hoạt động, xây dựng các chương trình đào tạo, tái đào tạo cho nhân sự và những thay đổi phù hợp nhất.

Với sự cạnh tranh ngày càng cao trong ngành bất động sản, việc xây dựng các chương trình tiếp thị là yêu cầu không thể thiếu nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút khách hàng. Dựa trên đặc thù của từng dự án, Risa sẽ tư vấn về các kế hoạch tiếp thị thông qua các chương trình ưu đãi hàng năm và đưa ra các thông tin chi tiết liên quan đến ngân sách hoạt động, nhân sự tham gia cũng như phân tích các tác động liên quan đến mỗi chương trình.

Đối với mỗi dự án, chúng tôi cam kết đưa ra những phương án, giải pháp phù hợp nhất dựa trên điều kiện đặc thù và cử nhân sự có chuyên môn hỗ trợ các chủ sở hữu khi cần thiết.