QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Con người và tài sản luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý vận hành dự án. Chúng tôi chú trọng vào các hệ thống quy trình kiểm soát nhưng cũng hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong các hoạt động liên quan:

 • Nhanh chóng hỗ trợ cho khách thuê khi có yêu cầu.
   
 • Tư vấn cho chủ đầu tư về biện pháp lắp đặt nội thất hoàn thiện mặt bằng thuê, kiểm soát việc thực thi của nhà thầu chặt chẽ, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các khách thuê khác.
   
 • Lập kế hoạch thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống theo đúng quy trình, tiêu chuẩn chung của RISA và tòa nhà.
   
 • Soát xét chặt chẽ đối tác ra vào tòa nhà, hệ thống an ninh, giảm thiểu thất thoát tài sản chung, tài sản riêng tại tòa nhà.
   
 • Báo cáo thường xuyên những vấn đề quan trọng cho chủ đầu tư nhằm kịp thời khắc phục, xử lý vấn đề.
   
 • Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính: Hệ thống pháp chế RISA sẽ tư vấn cho chủ đầu tư, khách thuê về các thủ tục hành chính trong trường hợp cần thiết; Phối hợp với chủ đầu tư, khách thuê giải quyết tranh chấp liên quan đến thuê mặt bằng văn phòng.